Si, si, si, autovía por Millí

Esta tarde quedei algo sorprendido ao ver Melide empapelado de carteis que anunciaban a aprobación do trazado da Autovía Lugo-Santiago que faltaba por proxectar, que finalmente parecer ir a...

Miguel sinalando o novo trazado da Autovía
Esta tarde quedei algo sorprendido ao ver Melide empapelado de carteis que anunciaban a aprobación do trazado da Autovía Lugo-Santiago que faltaba por proxectar, que finalmente parecer ir a favor das aspiracións dos melidenses.
Incluso o PSdeG-PSOE puxera os seus propios carteis atribuíndo a aprobación do trazado ao PSOE e, especialmente, ao actual ministro de Fomento, José Blanco:

Cartel do PSdeG-PSOE

A min pilloume desprevenido todo iso porque non o vira na prensa pola mañá, aínda que logo vin que o medio que se adiantara ao resto en dar a nova fora El Progreso:

Fomento elixe trazado para o tramo que faltaba da autovía Lugo-Santiago

O Ministerio de Fomento acaba de presentar para a súa exposición ao público o estudo informativo do trazado polo que discorrerá a autovía entre Lugo e Santiago (A-54), no tramo comprendido entre Palas de Rei e Arzúa, pasando por Melide. Esta parte da vía, de 28 quilómetros de lonxitude, é a máis longa do proxecto e a última que quedaba por definir desta vía, xa que o resto atópanse en fase de licitación ou en obras de construción, como recolle o diario El Progreso na súa edición impresa deste sábado.

O percorrido elixido por Fomento discorre polo sur dos municipios de Palas de Rei, Melide e Arzúa, descartando así outras opcións expostas. Inicialmente, o ministerio xa prescindira da posibilidade de que a autovía discorrese polos municipios de Antas de Ulla e Agolada. Con todo, existían varias opcións para fixar o trazado entre Pas, Melide e Arzúa.

Entre as alternativas posibles, foi descartado o trazado pola zona norte dos municipios citados, xa que había dous inconvenientes. Por unha banda, discorría afectando o Camiño de Santiago, patrimonio protexido pola lexislación autonómica. Por outra, estaba o problema do impacto ambiental que esta opción expuña na Serra do Careón, unha zona protexida pola súa diversidade biolóxica.

A opción elixida por Fomento, que discorre paralela á N-547, pretende liquidar eses dous aspectos, respectando o patrimonio cultural e adecuándose ás esixencias da declaración de impacto ambiental da autovía. Concretamente, a maioría dos tramos discorren a uns dous quilómetros da ruta xacobea.

trazado da autovía

211 millóns

Polo que se refire ao orzamento, este tramo dispón dunha consignación de 211 millóns de euros.

A vía constará de dúas calzadas con dous carriis cada unha de 3,50 metros de ancho e unha beiravía de 2,50 por cada lado, ademais da correspondente mediana.

Este estudo informativo, que foi aprobado polo Ministerio de Fomento o pasado 19 de maio, permanecerá exposto ao público durante un mes, tempo no que as institucións, asociacións e particulares afectados poderán presentar as correspondentes alegacións.

Impacto

Unha vez presentados os recursos, estes serán analizados e o expediente, coa resolución que adopte Fomento, será remitido ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, para que emita a perceptiva declaración de impacto ambiental, necesaria para a aprobación definitiva do estudo informativo.

A decisión de Fomento, cuxo ministro é o palense José Blanco, é unha lombeirada importante para un proxecto que comezou a xestarse no ano 2004 e que levaba un importante atraso, xa que ata a chegada de Branco ao ministerio só se achaban en obras cinco quilómetros, cando xa debería estar a piques de entrar en servizo.

Os concellos afectados aínda non coñecían este venres con detalle o trazado que elixiu o Ministerio de Fomento para facer valoracións.

Con todo iso, a que non teño nada clara é a data de finalización da obra da autovía, pois vexo que áinda quedan bastantes trámites. ¿Estariamos a falar do ano 2014?

Por certo, no debuxo, o trazado da autovía é bastante gordo pero non teño nada claro onde estarán os accesos á mesma. ¿Alguén coñece ese detalle? ¿A onde haberá que ir dende Melide para coller a autovía que leve a Santiago ou a Lugo?

<ROSMÓN>Tamén quedei algo flipado polo uso da palabra lombeirada no artigo de El Progreso, no que sospeito que é un castelanismo, xa que lombeirada/lombada é un golpe no lombo, e supoño que pretende significar espaldarazo (que sería unha expresión de apoio derivada do xesto de armar cabaleiro cunha espada) que non parece ser de uso común no galego. Buscando pola web deume a impresión de que esa palabra só estaba a ser utilizada por algúns xornalistas como tradución forzada (e mesmo automática) ou en ámbitos deportivos, o que me fai pensar que é unha desas palabras que poñen de moda os comentaristas dos partidos de fútbol. ¿Alguén podería confirmarme esto último?</ROSMÓN>

ACTUALIZACIÓN (24-5-2009): Estou algo sorprendido polo feito de que hoxe en La Voz non se falase do tema da autovía, despois da guerra que deu durante os últimos anos. Coido que El Progreso foi o único medio en difundir tal información. ¿Por qué será?

ACTUALIZACIÓN (26-5-2009): La Voz de Galicia publica hoxe que o trazado da autovía farase público o xoves.

ACTUALIZACIÓN (28-5-2009): O B.O.E. fai oficial o novo trazado da autovía A-54:

Por Resolución del Subdirector General de Planificación, por delegación del Director General de Carreteras (Resolución Delegación de Atribuciones de 12-01-1994), de fecha 19 de mayo de 2009, ha sido aprobado provisionalmente el Estudio Informativo EI1-E-211 “Autovía A-54. N-547 Enlace de Arzúa oeste-Enlace de Palas de Rei oeste” recomendando como alternativa más favorable la denominada en el estudio Alternativa 4, de 28,12 kilómetros de longitud y Presupuesto Base de Licitación de 211,64 Millones de euros.

En cumplimiento de lo ordenado en dicha Resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Ley de Carreteras 25/1988 y la modificación del apartado 4 establecida en la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, y en los artículos 31 y 34 del Reglamento General de Carreteras, se somete a Información Pública el referido Estudio Informativo durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se hace constar que esta Información Pública lo es también a los efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008 relativo a la Evaluación del Impacto Ambiental.

Asimismo se hace constar que toda nueva calzada tendrá limitación total de acceso a las propiedades colindantes.

Lo que se publica para general conocimiento en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo y con el fin de que los interesados puedan examinar el citado Estudio y la aprobación provisional del mismo, durante el período de información pública y presentar las alegaciones y observaciones que estimen procedentes, estará expuesto al público en días hábiles y horas de oficina, en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Agolada, Antas de Ulla, Arzúa, Melide, Palas de Rei, y Santiso, en la Unidad de Carreteras del Estado en Lugo (Ronda de la Muralla, 131-3.º, 27071-Lugo), en la Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra (San Roque, 2, 36071-Pontevedra), en esta Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (Concepción Arenal, 1-3, 1.º, 15071-A Coruña) y en el Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras (Paseo de la Castellana, 67, 28071-Madrid).

Las observaciones que se formulen habrán de dirigirse a esta Demarcación y deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.

Sorpréndeme que non se expoña na Internet o estudo. Non parece moi lóxico ter que ir ao Concello en horario de oficina para ver un documento que podería estar publicado na web de Fomento, para que puidera consultar calquera cidadán sen ter que desprazarse.
O estudo pode verse na páxina web de Fomento (coido que cando escribín a anterior actualización desta entrada aínda non o subiran) e non achega novidades:
Estudo informativo

Comentarios

Chíos e rechouchíos

ENTRADAS RELACIONADAS